Kommunrike från årsstämma

Den 30 juni 2021 ägde årsstämman för Oxcia AB rum. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Här hittar du dokumentet från årsstämman:20210627 Kommunrike...

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Oxcia AB

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 30 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse beslutat att bolagsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och...

Chief Medical Officer (CMO) till Oxcia AB

Oxcia AB är ett litet innovativt företag som är inriktad på forskning och utveckling av nya behandlingar inom ”DNA damage and repair” (DDR).  Bolaget har för närvarande två pågående fas 1 prövningar med ”first-in-class” MTH1-hämmaren Karonudib (TH1579) i avancerade...

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Oxcia AB

Aktieägarna i Oxcia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 mars 2021. För mer information se bilagda dokument. BolagsordningComplete proposal – authorizing the Board of Directors to decide on a new issue and issue of warrants,...