Oxcia news

Affärsjurist till Oxcia AB

I samband med en genomgripande förstärkning av bolagets organisation vill vi etablera en juristfunktion genom att anställa en jurist.

Oxcia employs a Chief Medical Officer (CMO)

Oxcia is happy to announce that MedDr and Ass.Prof. Cecilia Ahlin has accepted the CMO position. With her extensive experience as medical oncologist and gynecology oncologist (still clinically active), clinical assessor for Medical Product Agency (MPA), and from...

Kommunike från årsstämma

Den 30 juni 2021 ägde årsstämman för Oxcia AB rum. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.